Repræsentantskabsmøde lørdag den 19. november 2022 kl. 10.00


I Karlslunde Idrætscenter, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
Dansk Petanque Forbund er vært


REFERAT rettet 4/1. - 

I forhold til det tidligere underskrevne er teksten ”Lars Friis gik på talerstolen og foreslog, at man nedsatte et udvalg eller en arbejdsgruppe til at se på mulighederne for veteranerne” 

ændret til 

Lars Friis gik på talerstolen og foreslog, at bestyrelsen drøftede sagen. Hvis der er opbakning til det, kan man nedsætte et udvalg eller en arbejdsgruppe til at se på mulighederne for veteranerne”.Formandens mundtlige beretning blev optaget på video og kan ses her:

Formandens mundtlige beretning 2022 

Valg til bestyrelse og udvalg:

Nye på posten blev:

Kasserer - Joan Holst Andersen
Turneringsudvalgsformand- John Saxild-Hansen
Bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje - Finn Aalestrup
Turneringsudvalgsmedlem -  Jakob Lindeløv
Turneringsudvalgsmedlem - Morten Junge Olsen
Eliteudvalgsmedlem - Brian Fuglsang
Eliteudvalgsmedlem - Christoffer Barfod
Eliteudvalgsmedlem - Kasper Miller

Desuden blev nedenstående genvalgt:

Næstformand- Erik Barfod
Dommerudvalgsformand - Mikkel Christiansen
Medlem af Dommerudvalget - Claus E Pedersen
Medlem af Eliteudvalget - Glenn Hansen

Rådgiver til Appeludvalget - Peter Cronberg

Samlet oversigt over bestyrelse og udvalgs sammensætning efter 19/11 2022


Annelise Bothmann blev kåret til Årets Frivillige

Læs indstillingen her... 


 Dagsorden

 Bilag:
 Bilag nr. 1        Årsrapport 2021 
 Bilag nr. 2        
Budget 2023


 1. indkaldelse

 Tilmelding 

 Medlemstal/delegerede

 

Kandidater til kåring som Årets Frivillige:
 Nomineret:  Opstillet af:
 Lisbeth Barfod  Kliken Petanque
 Annelise Bothmann  Boule Hedebo KIF