Landshold
  1. Landshold udtages af lands- og evt. assistenttræner. EU udtager U-23 landshold og Juniorlandshold. Veteranlandshold udtages af BU. Et landshold består - ud over spillere/evt. reserver -af en delegationschef og en holdleder/coach.

  2. Delegationschefen er DPF's formand eller næstformand. I tilfælde af forfald fra disse kan bestyrelsen udpege en anden delegationschef. Delegationschefen er DPF's officielle repræsentant. Delegationschefen deltager i planlægning af rejser, indkvartering samt bespisning og information til deltagerne. Delegationschefen er ansvarlig for deltagerne fra afrejse til hjemkomst - herunder især selve rejserne og den aktuelle turnering. Delegationschefen er økonomisk ansvarlig med hensyn til de midler, som DPF har stillet til rådighed for pågældende tur. Ligeledes er delegationschefen ansvarlig for, at deltagerne klart gøres opmærksom på, hvilke omkostninger DPF og/eller arrangørerne påtager sig - og hvilke omkostninger, deltagerne selv står for.

  3. Holdleder(ne) udpeges af EU og er ligesom delegationschefen officielle repræsentanter for DPF. Holdleder(ne) indgår i delegationsledelsen med specielt ansvar for eget/egne hold, beklædning, lodtrækning og opførsel etc. Holdleder(ne) skal i størst muligt omfang assistere delegationschefen - og om nødvendigt erstatte denne.

  4. Spillerne forpligter sig til at følge DPF's regler og anvisninger - herunder anvisninger fra delegationschefen. Spillerne forpligter sig til at spille samtlige turneringens kampe på det hold, som de kvalificerede sig til - blev udtaget til. Jævnfør forventningsbrev fra EU til spillerne.

  5. Et landshold betragtes som repræsentant for Danmark. Som følge heraf stiller DPF store krav til ledere og spillere med hensyn til personlig optræden. Delegationschefen har ret til at udelukke (og eventuelt erstatte) deltagere, som ikke følger DPF's regler eller egne anvisninger. Jævnfør forventningsbrev fra EU til spillerne. Delegationschefen kan endda beslutte, at Danmark helt eller delvist skal trække sig ud af turneringen.

  6. I tilfælde af at en eller flere udtagne spillere melder afbud til turneringen, udpeger lands- og assistenttræner samt EU en eller flere erstatningsspillere. Bestyrelsen informeres om beslutningerne. Sker et frafald efter at rejsen er begyndt, er delegationschefen ansvarlig for udpegning af erstatningsspiller. Eventuelle reserver bruges først.

  7. DPF's retningslinjer med hensyn til beklædning skal følges. Under selve turneringen er holdlederen ansvarlig for, at beklædningsanvisningerne følges. Der udleveres ’Regler for landsholdstøj’ (07-03). Eventuelle ændringer skal godkendes af delegationschefen.

  8. Ekstra deltagere Andre personer end udpegede ledere og spillere - som måtte følge landsholdet på rejsen og/eller under opholdet ved turneringen - skal følge delegationschefens anvisninger, så længe de opholder sig sammen med landsholdet. Delegationschefen kan udelukke sådanne personer fra eventuelle fællesarrangementer, såfremt de mener det nødvendigt for landsholdets moral - eller hvis anvisninger ikke følges.


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies