Årets Frivillige 2022
Organisation: DPF - CMS
Published by: Dansk Petanque Forbund
Date: 11/21/2022 5:28:37 PM
Category: General
     
Ved repræsentantskabsmøde 2022 blev Annelise Bothmann kåret som Årets Frivillige.
Annelise blev indstillet af sin klub Boule Hedebo med følgende begrundelse:

Annelise har gennem en lang årrække siddet i klubbens spilleudvalg, hvor hun er særdeles aktiv, både som sekretær og ikke mindst med at få mange af vores medlemmer ud og deltage i diverse turneringer (DPF og DGI).

Annelise er også tovholder på interne turneringer såsom “Snedriveren”, en holdturnering med ca. 13-14 hold. Denne turnering kører over 4 lørdage i vinterhalvåret.

Udover ovennævnte, er Annelise også særdeles aktiv i vores Eventgruppe. Hvis vi ikke havde denne gruppe, kunne vi godt glemme alt om at afholde vores mange aktiviteter, både internt og eksternt.

Hun er med i indkøb, borddækning, etc. Hun er også involveret i Hedebo Open, hvor hun i flere år har været ansvarlig for indkøb af madvarer til grill og køkken og planlægning af bemandingen samme steder, samt selv står forrest i køkkenet alle tre dage.

Sagt på en anden måde, enhver klub ville være stolt over at have en Annelise Bothmann i deres klub. Vi er meget glade og stolte over, at Annelise er medlem i vores klub.

Stort tillykke med kåringen.