Breddeudvalget (BU)
Udvalget er nedlagt nov. 2015

Formand
Glenn Bernstein
Pakhusstrædet 9, 1. tv
4300 Holbæk
Telefon: 40856048
Send email   
           
Udvalgsmedlem
Vakant


Udvalgsmedlem
Vakant


Udvalgsmedlem
VakantHvad er BREDDEUDVALGET?
Udvalget har til opgave at arbejde for højnelse af serviceniveauet overfor bredde-spillet i DPF, blandt andet ved afholdelse af turneringer og andre arrangementer. Læs den nye breddepolitik, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2007. 
På repræsentantskabsmødet i 2008 blev der vedtaget en omfattende strukturændring af DPF's organisation, hvilket bl.a. medfører, at veteran aktiviteterne fremover ligger i breddeudvalgets regi.