Repræsentantskabsmøde

Lørdag den 27. november 2021 kl. 10.00 

Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ 
Kliken Petanque er værtReferat

Formandens mundtlige beretning blev optaget på video og kan ses her... 

Valg til bestyrelse og udvalg:

Nye på posten blev:

Bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje - John Saxild-Hansen  Dommerudvalgsformand- Mikkel Christiansen 
Eliteudvalgsmedlem -  Maria Sonasson

Desuden blev nedenstående genvalgt:

Formand- Lars Friis
Eliteudvalgsformand - Henrik Toft
Medlem af Turneringsudvalget - Susanne Ryberg
Medlem af Turneringsudvalget - Niels Erik Villadsen
Medlem af Eliteudvalget - Glenn Hansen
Medlem af Eliteudvalget - Erik Erlandsen
Medlem af Dommerudvalget - Eli Nielsen

Samlet oversigt over bestyrelse og udvalgs sammensætning efter 27/11 2021


Vivi Larsen, Tappernøje blev kåret til Årets Frivillige
Læs indstillingen her

Dagsorden
Bilag:
Bilag nr. 1         Årsrapport 2020 
Bilag nr. 2         Budget 2022


1. indkaldelse


Tilmelding
 

Medlemstal/delegerede 


Kandidater til kåring som Årets Frivillige:
 Nomineret:  Opstillet af:
 Vivi Larsen  Tappernøje Petanque Klub
 Annelise Bothmann  Boule Hedebo KIF 
 Gerhard Rasmussen  Hvidovre Petanque Klub