Forslagsark repræsentantskabsmøder

Download formularen og udfyld den på PC 
Sendes derefter til Dansk Petanque Forbund på adressen: 
dpf@petanque.dk