Der er flere og flere danskere, der vil lave frivilligt arbejde. Alligevel oplever både idrætsforbund og -foreninger, at det kan være svært at finde frivillige, som vil tage ansvar og involvere sig.

Dette er baggrunden for at DIF i sit politiske program har vedtaget, at alle specialforbund skal have en frivillighedsstrategi inden udgangen af 2014.
Strategierne skal understøtte DIF’s ønske om at styrke og værne om frivilligheden i dansk idræt.

Dansk Petanque Forbund har fulgt DIF's opfordring og udformet en frivillighedsstrategi, der skal fungere som et værktøj til at understøtte de frivillige og frivilligheden både på forenings- og forbundsplan.

 Læs DPF's Frivillighedsstrategi her