Repræsentantskabsmøder November 2014


Læs Referat

Nye på posten blev:

Torben Vous - Næstformand
Mette Ryberg Pedersen - Kasserer
Bjarne Lomholt - Træner/Dommer uddannelsesudvalgsformand
Jakob Lindeløv - Informations- og Sponsorudvalgsmedlem

Desuden blev nedenstående genvalgt:
Chalot Thomsen - Turneringsudvalgsformand
Einar Stærk - Turneringsudvalg medlem
Claus Berthelsen - Eliteudvalg medlem
Klaus Elsted- Eliteudvalg medlem
Finn Rugaard - Ungdomsudvalgsmedlem
Claus Pedersen - Træner/dommer/uddannelsesudvalgsmedlem
Doris Erlandsen - Appeludvalgsmedlem

Samlet oversigt over bestyrelse og udvalgs sammensætning efter 15/11 2014


Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Lørdag den 15. november 2014 kl. 10.00

Karlslundehallernes Cafeteria - Kongens Enge 42 - 2690 Karlslunde.
Dansk Petanque Forbund er vært.


Dagsorden:
Vedtagelse af nye vedtægter med henblik på ændring af dato for afholdelse af repræsentantskabsmøde.

 Se dagsorden her

 Se  revideret vedtægtsændringsforslag her      Se brev til medlemsklubberne her 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Under forudsætning af, at forslag om nye vedtægter bliver vedtaget ved det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes umiddelbart derefter

Ordinært repræsentantskabsmøde
 
Dagsorden


Bilag 1. Forslag fra Appeludvalget til DPF’s vedtægter
Bilag 2: Revideret reglement for appeludvalget under Dansk Petanque Forbund
Bilag 3: DPF Budget 2015-2016

Tilmelding kan ske frem til 3. november 2014 i webshoppen 


Til posten som Næstformand opstiller Torben Vous -  Læs hans indlæg her

Til posten som Turneringsudvalgsformand genopstiller

Chalot Thomsen -   Læs hendes indlæg her...         
Desuden opstiller:
Mikkel Hjorth -       
Læs hans indlæg her...
Jørgen Slot         Læs hans indlæg her...

------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag af DPF's vedtægter :

7.4. Ved alle afstemninger på repræsentantskabsmødet har hver klub to grundstemmer.
Herudover har:
Klubber fra og med 30 og til og med 49 medlemmer, yderligere en stemme
Klubber fra og med 50 og til og med 99 medlemmer, yderligere to stemmer
Klubber fra og med 100 og til og med 199 medlemmer, yderligere tre stemmer
Klubber fra og med 200 medlemmer, yderligere fire stemmer

8.1. Klubberne kan på repræsentantskabsmøderne alene lade sig repræsentere med de antal
personer, som de har stemmeret for, jfr. bestemmelsen i § 7.4.

Oversigt over klubber og medlemstal pr. 31/12 2013

Se 1. indkaldelsen her