Ordinært repræsentantskabsmøde

lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00

Referat

Bestyrelsens mundtlige beretning

Lars Friis tale

WORKSHOP:

Ved repræsentantskabsmødet blev der afholdt en workshop over følgende spørgsmål:

1. Hvad skal der til, for at du vil stille op til bestyrelses - eller udvalgsposter i DPF?
2. Hvilke konsekvens er vil det få for DPF’s fremtid, hvis ingen stiller op til frivillig/ulønnede bestyrelses – og udvalgsposter?
3. Hvordan vil du gerne have, at DPF og petanquesporten ser ud i 2025?

Besvarelserne er samlet  her...

 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014

Forslagsark

Google Mødested 

Dagsorden

Bilag 1:  Regnskab
Bilag 2:  Reklamereglement
Bilag 3:  Budget 2014-2015

Til posten som formand for Dansk Petanque Forbund opstiller Lars Friis 

Til posten som formand for Breddeudvalget opstiller Glenn Bernstein 

Til posten som formand for Informations- og Sponsorudvalget opstiller Jesper Krone 

KTC, Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg 

Kalundborg Petanque Klub, der er værter ved årets repræsentantskabsmøde, har sendt nedenstående vejledning:

KTC (Kalundborg 10. klassecenter) ligger for enden af Skovbrynet i Kalundborg. Det er skiltet , hvor du drejer fra Bredekildevej. Du skal køre helt op til slutningen af vejen - ikke ned ad sidevejene - hvor der er en P-plads. Her kan du vælge at parkere, men du kan også fra pladsen køre ned ad rampen til skolegården og parkere der.
Indgang er i "hullet" mellem bygningen til venstre og den, der ligger lige nedenfor indkørslen. Her kommer du mellem to bygninger (Musisk skole til venstre og KTC til højre). Gå ind gennem døren, og du er i fællesrummet, hvor mødet skal være