Repræsentantskabsmøde 21-03-2010 i Næstved
Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt søndag den 21. marts 2010 kl. 10
Næstved Petanque Klub var vært

 
Licenser/delegerede pr. klub Licenser/delegerede pr. region

Budgetter 2010-2011 
Punkt 9: Valg
Formand for en 2-årig periode - Lotte Büchert genvalgt

Formand for Turneringsudvalget (TU) for en 1-årig periode -
Chalot Tannie Thomsen, Hedebo nyvalgt

Formand for Eliteudvalget (EU) for en 2-årig periode - Henrik Toft genvalgt

Formand for Breddeudvalget (BU) for en 2-årig periode - ingen kandidater

Formand for Ungdomsudvalget (UU) for en 2-årig periode -
Peter Ellekær Hansen, Bøgeskov nyvalgt

Formand for Informations- og Sponsorudvalget (ISU) for en 2-årig periode -
Mario Presutti, Jonstrup nyvalgt

1 intern revisor for en 2-årig periode - Lars Juul genvalgt
1 intern revisor for en 1-årig periode - Jørgen Mohr, Skovlunde nyvalgt

1 ekstern revisor for en 1-årig periode -
KPMG Statsautoriseret Revisionsinteressentskab genvalgt

2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode -
Jan Akselbo Hansen, Hedebo og Hanne Pedersen, Troldens nyvalgt

2 medlemmer af Turneringsudvalget (TU) for en 2-årig periode -
Glenn Holmgaard-Udsen, Åstrup og Mikkel Schmidt Hjorth, Høng nyvalgt
1 medlem af Turneringsudvalget (TU) for en 1-årig periode -
Einar Stærk, Beder-Malling nyvalgt

1 medlem af Eliteudvalget (EU) for en 2-årig periode - Jack Ryberg Pedersen genvalgt
1 medlem af Eliteudvalget (EU) for en 1-årig periode - Claus Berthelsen, Kr. Såby nyvalgt

1 medlem af Ungdomsudvalget (UU) for en 2-årig periode -
Brian Mikkelsen, Holbæk nyvalgt
1 medlem af Ungdomsudvalget (UU) for en 1-årig periode -
Frederik Z. Frederiksen, Tappernøje - nyvalgt

1 medlem af Træner/Dommer/Uddannelsesudvalget (TDU) for en 2-årig periode -
Erik Frederiksen genvalgt

1 medlem af Informations- og sponsorudvalget (ISU) for en 2-årig periode
Carsten Snejbjerg, Hvidovre nyvalgt
1 medlem af Informations- og sponsorudvalget (ISU) for en 1-årig periode
Niels Plum, Jonstrup nyvalgt

I 2009 - og med virkning fra 2010 - blev § 6.6 funktionsperioder ændret således, at formanden for -
og et medlem af Ordens- og Amatørudvalget - flyttes til valg i lige år.
Formand for Ordens- og amatørudvalget (OAU) for en 2-årig periode - Bjørn Ploug genvalgt
Medlem af Ordens- og Amatørudvalget (OAU) for en 2-årig periode -
Henrik Wolfhagen genvalgt