Forventninger til landsholdspillere
DPF har en række forventninger til de spillere, der er blevet udtaget til et landshold. Da der er tale om et internationalt mesterskab, hvor DPF betaler for rejse, ophold og forplejning, stiller DPF følgende krav til de udtagne spillere og holdledere:

 1. Et landshold rejser samlet som et hold - og du skal deltage i alle officielle arrangementer.

 2. Et landshold indkvarteres samlet efter den værelsesfordeling, som er blevet besluttet.

 3. Du skal overholde mødetidspunkter.

 4. Du skal møde op frisk og veludhvilet.

 5. Holdlederens beslutninger kan ikke diskuteres under kampene, men de kan evalueres/diskuteres efterfølgende.

 6. Du skal overholde de internationale spilleregler samt de danske tillægsregler under kampene.

 7. Du skal være villig til at underkaste dig en evt. officiel dopingtest (sørg for at få dispensation for særlig medicin!).

 8. Du skal deltage i de træningssamlinger som EU laver for landholdspillerne (afbud skal begrundes og meldes i god tid - sygdom undtaget.).

 9. Du skal så vidt muligt deltage i de turneringer som EU foreslår som træning op til det forestående internationale mesterskab.

 10. Du skal sørge for selv at træne mellem træningssamlingerne og det internationale mesterskab.

 11. Af hensyn til det særlige ansvar DPF har for juniorspillerne i forbindelse med deltagelse i internationale mesterskaber bestemmes det, at juniorspillerne ikke må indtage nogen form for alkoholholdige drikke.

 12. I forbindelse med, at du som udtagen spiller repræsenterer Dansk Petanqueforbund og hermed Danmark ved Internationale stævner eller landskampe, forventes du at udviser loyalitet overfor såvel dine medspillere, evt. coach og medfølgende delegation, såvel i optræden, ved eventuelle interviews samt på sociale mediere (facebook, twitter og lignende).


 13. Rev. 2016