Appeludvalget


DPF benytter IKC's appeludvalg,.

Dette består af uddannede jurister, der træffer beslutninger på vegne af de forskellige forbund. IKC har en pulje jurister, som på skiftudnævnes til appeludvalg efterhånden som sagerne kommer ind fra de forskelligeforbund.

På den måde sikrer vi objektive afgørelser fra uafhængigepersoner, som intet har med petanque at gøre. 

DPF vælger to rådgivere på repræsentantskabsmødet, som kan konsulteres af appeludvalget for spilleregler,tolkninger, kutyme osv. Rådgiverne er ikke med til at træffe beslutninger i de enkelte appelsager.

Der skal være truffet en afgørelse fra et relevant udvalgeller bestyrelsen før afgørelsen kan appelleres til appeludvalget.Rådgiver

Ole Larsen
 
Rådgiver

Peter Cronberg
Send email