Formandens mundtlige beretning blev vedrepræsentantskabsmødet i år optaget på video. Beretningen er delt i 4 dele, ogbestår af:

Del 1: Velkomst, Licenser, Sommerlandsturneringen,Modernisering af DPF’s vedtægter

Del 2: DGI-samarbejdet          

Del 3: Mesterskaber, Økonomi, Udviklingskonsulenten,Strategiaftaler, Visions aftale med DGI

Del 4:. Internationalt samarbejde, Træner 1 uddannelsen, Formandsposten,Afslutning.

 

Videoerne kan ses her:Formandens mundtlige beretning del 1-
Formandens mundtlige beretning del 2
Formandens mundtlige beretning del 3
Formandens mundtlige beretning del 4
Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies