Repræsentantskabsmøde 2019
Lørdag den 9. november 2019 kl. 10.00 

i B1909s klubhus,  Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ 

Kliken Petanque er vært

Tilmelding senest 31.oktober 2019 via Dansk PetanqueForbund - Eventtilmelding


Referat

Formandens mundtlige beretning blev optaget på video og kan ses her... 

Valg til bestyrelse og udvalg:

Nye på posten blev:
Turneringsudvalgsformand- Susanne Ryberg
Turneringsudvalgsmedlem Niels Erik Villadsen
Turneringsudvalgsmedlem - Einar Stærk

Desuden blev nedenstående genvalgt:
Formand- Lars Friis
Eliteudvalgsformand - Henrik Toft
Bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje- Erik Barfod
Medlem af Turneringsudvalget - Jakob Lindeløv
Medlem af Eliteudvalget - Glenn Hansen
Medlem af Eliteudvalget - Erik Erlandsen
Medlem af Dommerudvalget - Eli Nielsen


Samlet oversigt over bestyrelse og udvalgs sammensætning efter 9/11 2019


Dagsorden

 Bilagsoversigt:
 Bilag nr. 1    Årsrapport 2018
 Bilag nr. 2    Vedtægtsforslag 2019
 Bilag nr. 2.1 Vedtægtsforslag med rette markeringer
 Bilag nr. 3    Argumenter for Vedtægtsændringsforslag 2019
 Bilag nr. 4    Reglement for de faste udvalg under Dansk Petanque Forbund
 Bilag nr. 5    Rygning i DPF Forslag til Rep møde 2019
 Bilag nr. 6    Budget 2020

 1. indkaldelse

Medlemstal - Stemmetal/Delegerede 

Nominerede til årets frivillige

Lena Svendsen indstilles af Steen Hansen på vegne af Amager P96
Jane Røssel indstilles af Henrik Toft på vegne af Star Master’s Petanque
Peter Ellekær Hansen fra Starpetanque indstilles af John og Helle Busk
Helle og John Busk fra Starpetanque indstilles af Peter Ellekær Hansen
Vibeke Nielsen, Odense Petanque Klub indstilles af  Jan Sejberg Kristensen og Tine Sejberg Kristensen