Nyt fra bestyrelsen
31-05-2012  DPF søger klub til at afholde Nordisk Mesterskab 2013

31-05-2012  Regnskabet for VECK 2011-2012
Regnskabet for VECK 2011-2012 mht. præmiefordeling
Klubberne om at sende regnr. og kontonr. til kassereren, som så vil foretage overførelse af præmiesummen.

15-02-2012 Fra bestyrelsen om klage over afviklingen af VECK 4.runde

Til Jørgen Slot, Klub 2K10
Den 3. Februar 2012 modtog DPF’s bestyrelse en formel klage over afviklingen af VECK 4. runde. Klagen havde været behandlet i TU som afvist den.
DPF ’s bestyrelse har besluttet at give klager ret i sin klage over afviklingen af VECK 4. runde, da TU ikke har beskrevet helt præcist i propositionerne, hvorledes østholdene når frem til 4. runde.
Læs mere her ...

15-02-2012 Fra bestyrelsen om protest fra Hvidovre Petanqueklub baseret på rygter over afviklingen af VECK 2. og 3. runde.
Til Lars Bom, Hvidovre Petanqueklub
DPF modtog den 14. januar en protest fra Hvidovre Petanqueklub baseret på rygter vedrørende afviklingen af VECK 2. og 3. runde.
Sagen er usædvanlig, da en protest normalt indgives af et hold eller en spiller som har været til stede under den pågældende turnering. HPK's protest baserer sig udelukkende på udtalelser fra en anonym kilde.
Læs mere her ...