Formandens mundtlige beretning ved repræsentantskabsmøde 2020 blev optaget på video.

Se den her: