Repræsentantskabsmøde 2017
Lørdag den 18. november 2017 kl. 10.00 i DBU’s lokaler i Tilst
Brabrand IF Petanque er vært


Referat

Formandens mundtlige beretning

Valg til bestyrelse og udvalg:

Nye på posten blev:    
 
Erik Barfod, Kliken - Bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje
Turneringsudvalgsmedlem - Jakob Lindeløv
Turneringsudvalgsmedlem - Steffen Petersen
 
Desuden blev nedenstående genvalgt:
Formand - Lars Friis
Eliteudvalgsformand - Henrik Toft
Appeludvalgsformand - Henrik Wolfhagen

Eliteudvalgsmedlem - Glenn Hansen
Eliteudvalgsmedlem - Glenn Bernstein
Træner/dommer/uddannelsesudvalgsmedlem - Eli Nielsen
Appeludvalgsmedlem - Jens Carlsson
Interne revisor - Kim Rasmussen
Interne revisorsuppleant - Jan Hansen
Interne revisorsuppleant - James Hansen 

Samlet oversigt over bestyrelse og udvalgs sammensætning efter 18/11 2017
Tilmelding af delegerede til repræsentantskabsmøde kan ske frem til onsdag den 8. november 2017 i Tilmeldingssystemet 

Dagsorden

Bilag 1.  Årsrapport 2016
 
Bilag 2.  Budget 2018


1. indkaldelse

Medlemstal/Delegerede