Repræsentantskabsmøde i Høng lørdag den 4. marts 2006
Skriftlig tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 16. februar 2006. Den enkelte klubs tilmelding skal indeholde navne på samtlige deltagere. Antallet af stemmer (delegerede) fremgår af vedtægternes § 5.7.
Anvend venligst nedenstående online-tilmelding.

Betaling kan ske på de sædvanlige KA73-indbetalingskort - eller indsættes på DPF-bankkonto reg.nr. 4180 og kontonr. 4180731202 - eller via home-banking til det anførte reg.nr./kontonr. - eller som indbetalingskort med betalingsart 73 og kreditornummer: 82457259. Helst ingen checks. Ved indbetaling anfør venligst betalingstekst: Repr-06 + klubnavn.
Betalingen skal være til rådighed for DPF senest 28-02-2006.


Repr.mødet holdes i Høng-Hallen


Rosenvænget 23 - 4270 Høng


Den endelige dagsorden - incl. beretninger, regnskab, budgetter, indkomne forslag og information om hvem der er på valg m.m. - er udsendt fra sekretariatet.
Indkaldelse 20-12-2005 Endelig dagsorden med bilag 10-02-2006

Budgetter 2006-2007 Regnskab/Årsrapport 2005 Download referat