Repræsentantskabsmøde i Korsør 2008
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 1. marts 2008 kl. 10
i Korsør Idrætscenter v/Korsør Hallen, Tovesvej, 4220 Korsør.

Indkaldelse Forslagsark


Endelig dagsorden med bilag


Regnskab 2007


Download referat
Forslag 1 vedr. omfattende
ændring af vedtægterBudgetter
Organisationsplan


EU handlingsplan og politikker

Punkt 10: Valg

Alle poster vælges normalt for en 2-årig periode.

Undtagelse: Ekstern revisor, suppleanter til bestyrelsen og interne revisorsuppleanter, der altid vælges for en 1-årig periode. Hvilket også gælder, såfremt der sker afgang i første år af en 2-årsperiode.

Bemærk: På repræsentantskabsmødet blev forslag 1 med den nye organisationsstruktur vedtaget med ganske få ændringer. Det medførte, at alle personer var på valg. Af hensyn til de i § 6.5 anførte funktionsperioder sker valg til en række poster denne gang for en 1-årig periode.

Formand for en 2-årig periode - Henrik Wolfhagen genvalgt, men havde forinden informeret om, at han på grund af sit arbejde som selvstændig var nødt til at stoppe ved repræsentantskabsmødet i marts 2009

Næstformand for en 1-årig periode - Glenn Bernstein genvalgt

Kasserer for en 1-årig periode - Kim Rasmussen genvalgt

1 ekstern revisor for en 1-årig periode -

KPMG C. Jespersen - Statsautoriseret Revisionsinteressentskab genvalgt

1 intern revisor for en 2-årig periode
- Lars Juul genvalgt
1 intern revisor for en 1-årig periode
- Niels Plum genvalgt
2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode
-
René Svane genvalgt - og Jørgen Mohr, Skovlunde nyvalgt

Turneringsleder TU for en 1-årig periode
- Lars Bom nyvalgt
2 medlemmer af turneringsudvalget for en 2-årig periode -
Jens Sørensen og Jesper Sele nyvalgt
1 medlem af turneringsudvalget for en 1-årig periode -
Jørgen Slot nyvalgt

Breddeleder BU for en 2-årig periode -
Annie Saxild-Hansen nyvalgt
(5 medlemmer til breddeudvalget vælges efter de nye vedtægter regionalt)

Eliteleder EU for en 2-årig periode - Henrik Toft genvalgt

1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode - Jack Ryberg Pedersen genvalgt
2 medlemmer af Eliteudvalget for en 1-årig periode - Thorsten Johnsen genvalgt - og Lotte Büchert nyvalgt


Ungdomsleder UU for en 2-årig periode
-
Michael Svendsen nyvalgt
1 medlem af Ungdomsudvalget for en 2-årig periode -
Gitte Mazza - Ishøj nyvalgt
1 medlem af Ungdomsudvalget for en 1-årig periode -
Torben Vous - Horsens nyvalgt

Træner/dommer/uddannelsesleder TDU for en 1-årig periode
- Mogens Mærsk Jensen valgt
1 medlem af Træner/dommer/uddannelsesudvalget TDU
for en 2-årig periode -
Niels Erik Villadsen, Tappernøje nyvalgt
1 medlem af Træner/dommer/uddannelsesudvalget TDU - for en 1-årig periode
-
Glenn Hansen, Nordfalster nyvalgt


Informations- og sponsorleder ISU for en 2-årig periode -
- Maria Hansen nyvalgt
1 medlem af Informations- og sponsorudvalget ISU
for en 2-årig periode
1 medlem af Informations- og sponsorudvalget ISU for en 1-årig periode

Ingen kandidater. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 2 personer til udvalget

Ordens- og Amatørudvalgsleder OAU for en 1-årig periode
- Bjørn Ploug genvalgt
2 medlemmer af Ordens- og Amatørudvalget OAU for en 1-årig periode
-
Ib Sandmand og Erling Sund genvalgt
2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget OAU for en 1-årig periode
-
Bjarne Beck Alster og Eva Helt Nielsen genvalgt

2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode - Ingen kandidater