Repræsentantskabsmøde 12-03-2011 i Bjerringbro


Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt lørdag den 12. marts 2011 kl. 10

Bjerringbro Gymnasium - P.E. Eriksens Vej 2 - 8850 Bjerringbro


Indkaldelse         Forslagsark         Licenser/delegerede pr. klub

Endelig dagsorden        Google mødested 
Regnskab 2010             Forslag nr. 7
Budgetter                      Forslag nr. 8
Fuldmagtsformular         Referat

Næstformand for en 2-årig periode: Lars Lloyd, Holbæk Petanque Klub, nyvalgt
Kasserer for en 2-årig periode: Kim Rasmussen, genvalgt Turneringsudvalgsformand for en 2-årig periode: Chalot Thomsen, genvalgt

Breddeudvalgsformand for en 1-årig periode: Per Pedersen Nykøbing Petanque Klub, nyvalgt

Træner/dommer/Uddannelsesudvalgsformand for en 2-årig periode:
Peter Ellekær Hansen Nykøbing Petanque Klub, nyvalgt

1 intern revisor for en 2-årig periode: Glenn Bernstein, nyvalgt

1 ekstern revisor for en 1-årig periode: KPMG - Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, gen- valgt

2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode:
Jan Hansen - Hedebo og Hanne Pedersen – Troldens, begge genvalgt

1 medlemmer af Turneringsudvalget for en 2-årig periode: Einar Stærk, genvalgt

1 medlemmer af Turneringsudvalget for en 1-årig periode: Anni Kristensen fra Bøgeskov, ny- valgt

2 medlemmer af Eliteudvalget  for en 2-årig periode: Claus Berthelsen, genvalgt
Karsten Marcher Høng, nyvalgt for en 2-årig periode

1 medlem af Eliteudvalget  for en 1-årig periode:
Jørgen Büchert Starmaster’s, nyvalgt for en 1-årig periode

Formand for Ungdomsudvalget: Jacob Erlandsen, nyvalgt

1medlem af Ungdomsudvalget for en 2-årig periode:
Villy Larsen, nyvalgt for 2 årig periode
For en etårig periode er posten vakant

1 medlem af Træner/dommer/Uddannelsesudvalg for en 2-årig periode:
Glenn Hansen, genvalgt

1 medlem af Træner/dommer/Uddannelsesudvalg for en 1-årig periode:
Der var skriftlig afstemning om et medlem af træner, dommer og uddannelsesudvalget mellem Eli
Nielsen og Jesper Sele.
Jesper Sele modtog 95 stemmer og Eli Nielsen modtog 30 stemmer og 4 var blanke
Jesper Sele, nyvalgt

1 medlem af Informations- og sponsorudvalget for en 2-årig periode:
Niels Plum, genvalgt

1 medlem af Ordens- og amatørudvalget for en 2-årig periode:
Jacqueline Jensin, genvalgt

2 suppleanter til Ordens- og amatørudvalget for en 2-årig periode:
Doris Erlandsen, genvalgt
Bjarne Alster, genvalgt