Repræsentantskabsmøde 2013

Ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 16. marts 2013 kl. 10.00
Vejrupvej 2, 5464 Brenderup.
Vestfyn Petanque Klub er vært

OBS:
Bemærk at sidste frist for tilmelding er ændret til søndag d. 3. marts.

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013

Bestyrelsens mundtlige beretning

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2013

Forslagsark 

Google Mødested

Stemmer/Delegerede

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2013

Bilag 1 Regnskab 2012
Bilag 2 Reglement for appeludvalget
Bilag 3 DPF Budget 2013-2014