Referater fra Bevæg Dig For Livet - Petanque
Organisation: DPF - CMS
Published by: Rikke Vedel Lassen
Date: 9/4/2023 2:03:03 PM
Category: General
     
Dansk Petanque Forbund samarbejder med DGI Petanque under det fælles projekt Bevæg Dig For Livet - Petanque. 

Styregruppen har holdt møde den 17. januar 2023 og den 22. august 2023.

Referat fra styregruppemødet den 17. januar 2023

Referat fra styregruppemødet den 22. august 2023