SOMMERLANDSTURNERINGEN 2023 - Det nationale kompromis
Organisation: DPF - CMS
Published by: Dansk Petanque Forbund
Date: 10/17/2022 2:15:28 PM
Category: Turneringsudvalg, Forside - Udvalg
     
Torsdag den 13/10 2022 blev SOMMERLANDSTURNERINGEN 2023 - Det nationale kompromis udsendt til klubbernes kontaktmail med denne tekst:

Til alle klubbestyrelser

Tidligere på året besluttede bestyrelsen, at man ville ændre på SLT bl.a. på grund af nedgang i antallet af tilmeldte hold.

Den beslutning vi tog på daværende tidspunkt, har nu været fremlagt på to informationsmøder i henholdsvis Karlslunde og i Brabrand.

Stor tak til alle deltagende klubber for de indspark I har givet bestyrelsen. Det har været seriøse indspark, og alle deltagende klubber har givet deres holdning til kende.

Vi må sande, at der ikke kan opnås enighed om den fremtidige form i SLT. Det ville næsten også havde været for meget at forlange.

Men vi kan se, at der er en overvejende stemning for, at der bliver taget nye skridt og søgt nye veje.

Bestyrelsens tidligere beslutning har vi måtte sande ikke havde den brede opbakning på møderne. Derfor har vi på et møde den 12. oktober justeret i den tidligere beslutning.

Vi har drøftet, vurderet og undersøgt, hvorvidt man kunne lave et nationalt kompromis, som alle trods alt kan bakke op om.

Uagtet at vi ikke kan gøre alle tilfredse, er vi godt tilfredse med resultatet. Det håber vi også I bliver, til gavn for petanquesporten i Danmark.

Resultatet kan I se på vedhæftede fil. God læsning

Informationen bliver offentliggjort mandag på forbundets hjemmeside. Vi håber at I harmulighed for at informere jeres medlemmer inden da.

Lars Friis - Formand DPF

John Saxild-Hansen - Formand arbejdsgruppen


Læs dokumentet her...