Kontrol af coronapas i klubberne
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 5/31/2021 11:44:20 AM
Category: General
     
Foreninger har mulighed for at udføre minimum én daglig stikprøvekontrol, i stedet for at tjekke alle deltageres coronapas ved ankomst. 

Stikprøvekontrollen skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen. Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.

Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol. 

Der er krav om gyldigt coronapas ved indendørs idræt for alle voksne fra 18 år og derover.

Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne.


Hvad skal en forening gøre, hvis et medlem hævder at være fritaget for coronapas?
Der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet. Man kan dog som forening nægte personen adgang, hvis oplysningen ikke virker troværdig.

Er det ok, hvis et coronapas er gyldigt ved træningens start, men udløber undervejs?
Ja, det skal blot være gyldigt ved ankomst.


Se også artikel om app til scanning og kontrol af Corona pas HER


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies