Nyt tiltag fra TU - indkomne emner fra klubber
Organisation: DPF - CMS
Published by: Rikke Vedel Lassen
Date: 11/25/2020 10:08:06 AM
Category: Turneringsudvalg, Forside - Udvalg
     
TU har udvalgsmøde d. 6/12-2020 og vil gerne præsentere et nyt tiltag.


På dagsordenen vil der figurere punktet "Indkomne emner". Her er I som medlemsklubber velkommen til at komme med emner, spørgsmål eller forslag. Hvis vurderingen er, at et emne enten er meget stort (tidskrævende), eller der er noget, der skal undersøges nærmere, vil emnestilleren få besked om, at dette vil blive behandlet på et efterfølgende møde.

Emner til behandling under dette punkt skal være TU i  hænde senest 5 dage inden mødet, og bedes tilsendt på mail til tu@petanque.dk 

Dagsorden til mødet d. 6/12-2020

1: Opsamling på repmødet
2: Oprettelse af opgaveliste 
3: Turneringer: Hvad tror vi på i år 2021, og under hvilke forudsætninger. 
- a: SLT
- b: DM
- c: KHT
- d: DVC
- e: SSBF
4: Indkomne emner
5: Finpudsning af den generelle dagsorden
6: Mødedatoer herunder hvordan (fysisk / skype)
7: Punkter jeg skal tage med til kommende bestyrelsesmøde 
8: Eventuelt

Hilsen TU


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies