|
  
Formanden informerer om nye tiltag
Organisation: DPF - CMS
Published by: Kenneth Dreyer
Date: 3/31/2015 12:24:04 AM
Category: General
     

Nye tiltag i DPF

Kære Petanquespiller

I DPF har vi de seneste år kunne konstatere en faldende tilslutning til stort set alle vore arrangementer. Ranglisteturneringer med efterhånden kun få veteranspillere som deltagere. En sommerlandsturnering med færre hold og flere frafald gennem sommeren pga. for få spillere, og en vinterturnering med ganske få tilmeldte hold. Derfor afholdet vi sidste år 2 medlemsmøder for at lytte til, hvad de fremmødte syntes om vores turneringer i DPF, og her i vinter supplerede vi med en spørgeskemaundersøgelse lavet af vores udviklingskonsulent Kenneth Dreyer. Overordnet gav det samme resultat. De fleste deltagerne i både møder og spørgeskemaundersøgelse er ganske godt tilfredse med DPF's turneringer. Men stort set alle kan godt se behovet for udvikling af vore turneringer, hvis vi skal fortsætte vore aktiviteter med et nogenlunde acceptabelt detagerniveau. Det er i øvrigt helt normalt, at dem, der benytter vore turneringer, er tilfredse. For dem, der er utilfredse. har jo netop valgt os fra.

Mark Twain sagde "alle ønsker udvikling - men ingen ønsker forandring". Det passer vist meget godt her. Men det er bestyrelsens forpligtigelse at ville noget. Også selv om der er medlemmer, der ikke ønsker forandring. Det bestyrelsens ansvar at tage ejerskab og have modet til at lave forandringer. For medlemmerne kan jo ikke. Jeg har naturligvis respekt for dem, der har en anden holdning. Den hjælper os bare ikke til den udvikling, vi gerne vil have. Det er derfor vigtigt at bestyrelse og udvalg selv tager ansvaret, og ændrer tingene til den måde vi er overbevist om er den rigtige.

I DPF er vi organiseret sådan, at det er udvalgene der træffer beslutninger inden for deres kompetenceområder. Hvis et udvalg ønsker det kan bestyrelsen inddrages ved større ændringer. Kun hvis noget er ved at køre helt skævt griber bestyrelsen ind. Det er naturligvis bestyrelsens pligt. Det er derfor Turneringsudvalget (TU) der træffer beslutninger om, hvordan f.eks. ranglisteturneringerne skal afvikles. Jeg føler dog anledning til at understrege, at de ændringer, der just er fortaget, har bred opbakning i bestyrelsen. Hvis man kan afholde VM og EM med disse spilleregler, så burde de vel også til enhver tid være gode nok til DPF. Det er i hvert fald min opfattelse. Det er også Eliteudvalget (EU), der har besluttet, at kvalifikationen til veteranlandsholdet sker på den nye måde, ranglisteturneringerne afvikles på. Også denne beslutning har bred opbakning i bestyrelsen og i alle vore udvalg. Det var i hvert de signaler jeg opfangede, på et DPF seminar for bestyrelse og udvalg vi gennemførte for nylig.

På vort seminar drøftede vi også Sommerlandsturnering, Vinterturnering, Danmarksmesterskaber, deltagelse i internationale kampe, licenser og ikke mindst visioner for DPF i de kommende år. Jeg er spændt på hvilke beslutninger udvalgene tager, på baggrund af de drøftelser vi havde på seminaret. Der var en fantastisk positiv stemning under hele seminaret, og jeg var faktisk overrasket over den enighed, der var om langt det meste. Det tegner godt for fremtiden. Det er vigtigt, at alle vil nogenlunde samme vej. Dårlig stemning der modarbejder, er ødelæggende for det frivillige arbejde, vi deltager i. Det skal være sjovt at være frivillig i DPF, ellers kommer vi ingen vegne. 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies