Referat fra Turneringsudvalgsmøde 3. juli 2014
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 9/1/2014 3:24:02 PM
Category: Turneringsudvalg, Forside - Udvalg
     

Dagsorden og Referat -TU møde d. 3.7.2014

Tilstede: Chalot Thomsen, Einar stærk, Brian Mikkelsen og Teddy Laursen

Referent: Chalot –renskrevet den 21. august

Pkt. 1 spillesystemer.

-Einar og Teddy er ansvarlige for at skabe en arbejdsgruppe som skal sørge for, at få diverse spillesystemer på hjemmesiden så alle kan bruge det.

-TU afholder et heldagsmøde i første kvartal i 2015, hvor der skal kigges på enmodernisering af vores nuværende turneringer.

Pkt. 2 spillesystemer til ranglisteturneringer (Bøgeskov model)

-Ny model blev godkendt til ranglisteturneringer. Navn, ranglistepoint samt beskrivelse i klubmappen kommer senere, men det vil blive et system som garanterer flere kampe. 2 bedste fra puljespillet går videre i A, som derefter spiller cup. 3 og 4 fra puljerne spiller taber-taber /vinder-vinder i 3 runder. Teddy laver et oplæg til klubmappen som færdigarbejdes af TU.

Pkt. 3 Spil på tid

-Chalot skriver en tekst til klubmappen under ranglisteturneringer. Teksten skal bl.a. indeholde følgende:

Der skal gives puljeskemaer med ud på banerne.

Samling senest 15. min før spillestart.

Når cup starter skal der skrives sluttid på skemaet når holdene melder resultat. 10 min efter kaldes holdene ud, hvis de ikke er igang.

Frokost indtages først efter puljekampene.

Pkt. 4 status på ranglisteturneringer -dommer

-TU kan ikke acceptere, at der afholdes ranglisteturneringer uden dommer. Der må uddannes flere aktive dommere. Vi håber der kan "skubbes" lidt mere til dommeruddannelser. Vi ser at det er nødvendigt med dommer på, da der skal kontrolleres seedning, indplacering i puljer, samt cup nøgle.

Det er heller ikke fair, at de klubber som ikke får dommere på sparer dommerudgiften.

En ranglisteturnering er TU og klubbernes turnering og det må være TU´s kompetence.

Vi vil gerne være med til at få gjort ranglisteturneringerne mere attraktive.

Vi ser en mulighed i, at man evt. kunne "låse" nogle af de penge som kommer

ind i fordelingsnøglen til præmier i ranglisteturneringer. Dette skal naturligvis op i bestyrelsen.

Vi vil også arbejde hårdt på at klubberne ikke skal have en udgift til dommer.

Det er DPF/TU som vil have dommer på, det må være en DPF/TU udgift.

Hvis vi får flere ranglisteturneringer kan vi også indberette mere til

fordelingsnøglen.Vi synes der skal arbejdes på at få breddestævner ind

samtidig med en ranglisteturnering, så der er 2 sideløbende turneringer.

Pkt. 5 brev fra John Busk vedr. 3. Runde

-TU skriver til John Busk, hans brev vil blive taget til efterretning til 2015, da vi ikke vil ændre noget i år, midt i turneringen

Pkt. 6. Formandsposten i TU

Chalot fratræder formandsposten grundet flytning lægger hun også frivillige kræfter i Sverige, TU har talt med et par kandidater uden held men vi fortsætter søgen samt ser på om rokering i udvalget og i dette tilfælde ønsker Chalot at fortsætte som menig medlem.

Pkt. 7: Klubmappeændringer

-ranglister på tid i puljen

-prøve år i DPF

-Det skal tydeliggøres at det er tilladt at spille på tid til ranglisteturneringer, dog anbefaler vi det kun er i puljespillet.

Det skal skrives ind i klubmappen, at hvis en klub ønsker optagelse i DPF, kan de få et prøve år som betyder at de ikke betaler kontingent til DPF det første år.

Pkt. 8: Gennemgang af handlingsplan

-Chalot gennemgår handlingsplanen og resten af TU kommer med kommentar og senere skal den godkendes af hele udvalget,

Pkt. 9: Hjemmebane i 3. runde i 1. division og reg. 8

-Der er fundet nye værtsklubber til denne runde i 1. div. og Reg. 8. Lé Petit og Nordfalster har sagt ja. Det er skrevet på hjemmesiden under nyheder, klubberne har fået besked og Pia Lloyd har rettet i Petanque Portalen

Pkt. 10: Rekordlister på hjemmesiden

-TU vil gerne have en separat fane på hjemmesiden som hedder

DANSKE REKORDER. Her skal der bla. stå de uofficielle skud rekorder

samtrekorden i alle rækker i præcisionsskud

Pkt. 11: Evt. 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies