DPF Nyhedsbrev fra formanden
Organisation: DPF - CMS
Published by: Dansk Petanque Forbund
Date: 5/20/2014 3:51:02 PM
Category: General
     

Brøndby maj 2014

Kære petanquespiller

 

Så det et par måneder siden vi afholdt repræsentantskabsmøde i DPF.  Vi er kommet godt i gang med arbejdet i bestyrelse og udvalg. Der er nok at sætte sig ind i som nyvalgt formand uden tidligere erfaring i DPF bestyrelsen. Jeg har dog haft en god støtte i næstformanden Lars Lloyd og vores sekretariatsleder Pernille Toft, så jeg er fortrøstningsfuld for fremtiden.

 

Ændring af repræsentantskabsmøde

Vi har i bestyrelsen for nylig besluttet at ændre tidspunktet for afholdelse af repræsentantskabsmødet til november måned, i stedet for som nu i marts. På den måde vil det være de samme medlemmer af udvalgene, der planlægger vores aktiviteter, som gennemfører aktiviteterne i den kommende sæson. Det er en stor fordel. Vi kan nu også vedtage vores budget for det kommende år, inden budgetårets begyndelse. Beslutningen betyder, at vi afholder vores næste repræsentantskabsmøde lørdag d. 15. november 2014. Så det kan du roligt skrive i kalenderen. Det betyder også, at de bestyrelses- og udvalgsposter der først skulle have været på valg i marts 2015, nu er på valg i november 2014.

 

Føl i bestyrelsen

Et antal bestyrelsesmedlemmer har allerede varslet deres afgang. Det betyder, at vi i bestyrelsen nu søger efter kandidater til valg 15. november 2014. På vores workshop på seneste repræsentantskabsmøde blev det foreslået, at potentielle kandidater får lov til at deltage "som føl" i en periode op til valget. Det synes vi i bestyrelsen er en god ide. Så hvis du, eller nogen du kender, har lyst til at prøve at deltage i bestyrelsesarbejdet inden de giver endeligt tilsagn om at deltage 2 år i bestyrelsen, så sig til så hurtigt som muligt. Så vil vedkommende blive inddraget i arbejdet, og få mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Kontakt Lars Lloyd eller undertegnede, så vi kan sætte noget i værk. Det er jo meget vigtigt for DPF's fremtid, at vi kan besætte vores bestyrelses- og udvalgsposter.

 

Kampe på tid

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et ad-hoc udvalg til at undersøge muligheden for at spille kampe på tid. Formanden for TU Charlot Tannie Thomsen er formand for ad-hocudvalget. Vi har ikke begrænset undersøgelsen. Så både AL Bank SLT, VLT, DVC og ranglisteturneringer m.v. indgår i muligheden for spil på tid. I AL Bank SLT kan det også blive i alt fra regionalturneringen til Elitedivisionen, der kan indføres kampe på tid - eller måske slet ikke. Det er klart min opfattelse, at en eller anden form for "kampe på tid" i et eller andet omfang skal indføres i SLT, hvis den skal klare sig i konkurrencen med alle de andre fritidstilbud der lokker vore medlemmer væk fra banerne. Men lad os nu se hvad ad-hocudvalget kan finde frem til.

 

Ny Udviklingskonsulent

Vi har netop startet processen med at ansætte en ny udviklingskonsulent, så vi kan fortsætte udviklingen af DPF, når nu vi har fået et flittigt og aktivt breddeudvalg ledet af Glenn Bernstein. Vi glæder os.

 

 

Venlig hilsen Lars Friis
Formand for Dansk Petanque Forbund