Behovsundersøgelse udsendt til klubberne
Organisation: DPF - CMS
Published by: Rikke Vedel Lassen
Date: 11/16/2022 8:05:24 AM
Category: General
     

Dansk Petanque Forbund har sendt en behovsundersøgelse ud til medlemsklubberne. Hver klub kan indsende en besvarelse, så vi opfordrer klubbens bestyrelse til at udfylde spørgeskemaet i fællesskab.
 
Undersøgelsen skal gøre forbundet klogere på klubbernes behov samt evaluere forbundets kommunikationskanaler til klubberne.

Vi vil se på tendenserne i undersøgelsen, og løbende over de næste 3 år arbejde på at optimere og udvikle relevante tilbud til klubberne.

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er tirsdag den 6. december 2022.

Spørgsmål angående undersøgelsen kan rettes til udviklingskonsulent, Rikke Lassen, på tlf. 21 63 24 45 eller rvl@petanque.dk