Spørgsmål til afvikling af idræt i en Coronatid
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 5/31/2021 11:22:01 AM
Category: General
     
Foreningsidrætten er nu fuldt genåbnet og idrætsaktiviteterne er i fuld gang landet over. Der er dog fortsat corona-restriktioner at forholde sig til. DIF´s corona-taskforce har samlet svar på seks af de spørgsmål, de mødes hyppigst af i øjeblikket.

Hvad er status for afholdelse af Sommer camps i 2021? 
Vi afventer retningslinjer for området fra Kulturministeriet. Forventningen er, at der vil kunne afholdes sommerlejre i 2021 ud fra samme principper, som var gældende sommeren 2020. 


Hvad betyder det, at der er indført en stikprøveordning for kontrol af coronapas?
Foreninger har mulighed for at udføre minimum én daglig stikprøvekontrol, i stedet for at tjekke alle deltageres coronapas ved ankomst. 

Stikprøvekontrollen skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen. Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.

Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.   

Hvem er der krav om coronapas for?
Der er krav om gyldigt coronapas ved indendørs idræt for alle voksne fra 18 år og derover.
Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne. Ved brug af modellerne for afvikling af motionsevents og større arrangementer skal alle personer over 15 år, der ikke er fritaget, kunne fremvise et gyldigt coronapas.


Hvad skal en forening gøre, hvis et medlem hævder at være fritaget for coronapas?
Der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet. Man kan dog som forening nægte personen adgang, hvis oplysningen ikke virker troværdig.

Er det ok, hvis et coronapas er gyldigt ved træningens start, men udløber undervejs?
Ja, det skal blot være gyldigt ved ankomst.

Skal en idrætsforening i et nedlukket sogn eller en kommune aflyse alle idrætsaktiviteter?
Udendørs idrætsaktiviteter skal ikke nedlukkes. Kravet gælder alene indendørs idrætsaktiviteter. Vi opfordrer dog til, at alle foreninger søger kommunal dialog for sammen at vurdere om aktiviteter kan afvikles forsvarligt.


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies