Formandskandidat
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 2/5/2014 5:23:05 PM
Category: General
     

Nu nærmer tiden sig for repræsentantskabsmødet 2014

Den første formandskandidat har meldt sit kandidatur. Det er Lars Friis fra henh. Ledøje og Starmasters Petanqueklub.

Her kan læses om hans baggrund for at stille op samt hvilke visioner han har:

Petanque CV for Lars Friis.

Jeg har været formand for Ledøje Petanque Club i de seneste 6 år og formand for DGI Storkøbenhavn Petanque siden 2013. Det var i øvrigt mig der stod fadder til stiftelsen af Ledøje Petanque Club i 1995.

Jeg er også medlem af Starmasters i Solrød og har min licens her.

Jeg var medlem af byrådet i Ledøje Smørum i 16 år. Fra 1985-2001.

Jeg stiller først og fremmest op som Formand for DPF, fordi organisatorisk arbejde med petanque interesserer mig meget. Dernæst i bekymring for at der ikke er nogen anden, der vil overtage formandskabet ”frivilligt”. Det er vigtigt at vi har en formand for DPF, der ønsker opgaven og påtager sig udfordringen, og ikke en person der føler sig presset til, i sidste øjeblik, at påtage sig posten, og måske kun halvhjertet udfører jobbet.

Jeg vil arbejde for at få tiltrukket flere medlemmer og klubber til breddepetanque i DPF. Jo flere breddespillere der er, jo bedre muligheder har vi for rekruttering til eliten. Der er næsten 500 petanqueklubber i Danmark, der endnu ikke er medlem af DPF. Det skal der gøres noget ved. Jeg vil også forsøge at få besat de tomme tillidsposter i udvalgene - måske efter en ændring af udvalgsstrukturen. Det er ikke logisk at fastholde en organisation, der åbenlyst ikke tiltrækker det ønskede antal frivillige. Og hvorfor at det er så lidet attraktivt at være frivillig i DPF skal vi også have set på.

Jeg mener, at vi skal fortsætte den drøftelse som Lotte har startet om petanquekampe og turneringer på tid. Selv om det i en eller anden udgave skulle blive indført på officielt plan, udelukker det jo slet ikke, at den ”rigtige” petanqueudgave fortsættes. Det er blot vigtigt, at hverken eliten eller bredden føler sig fremmedgjorte med evt. ændrede regler. Men hvis vi skal tiltrække flere klubber og dermed medlemmer, er det vigtig at vi ændrer os sammen med resten af samfundet, så vi kan tilbyde alle de former for petanque der efterspørges til enhver tid. Måske skal vi nedsættes et ad-hoc udvalg til at se på emnet.

I mit erhvervsliv har jeg senest været vicedirektør i et planteservicefirma. Inden da 12 år bl.a. som Facility Manager i Servicebranchen og 25 år i Flyvevåbnet. Jeg er udannet indkøber og har også en faglæreruddannelse som efterhånden er over 30 år gammel.

Jeg bor i Ledøje. Er 56 år. Gift med Ulla på 31. år og har 2voksne drenge.

    

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies