NYT FRA INFORMATIONS- OG SPONSORUDVALGET (ISU)
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 12/12/2013 1:55:54 PM
Category: Info og sponsorudvalget, Forside - Udvalg
     

Det er ikke særlig problematisk at afholde udvalgsmøder i ISU, når udvalget kun består af formanden. Men forbundets medlemmer skal ikke snydes af den grund for informationer fra ISU.

Der er på flere områder forsøgt gjort tiltag for at profilere DPF i diverse medier. Det har da også båret frugt, bl.a. via et par TV-indslag. Men hvad angår den skrivende presse må det konstateres, at de landsdækkende aviser ikke har været flittige til at omtale forbundets aktiviteter. Til gengæld har jeg noteret mig, at de lokale klubber er dygtige til at få bragt deres arrangementer og resultater i de lokale blade. Kontakten til den landsdækkende presse vil dog stadig ske i forbindelse med events m.m..

Det har været og er en stor opgave at søge sponsorater hjem. Det første sponsorat kom i hus her for kort tid siden, og der vil fremadrettet blive gjort meget for at bibringe forbundet flere. Det er en vigtig opgave henset til at få styrket forbundets økonomiske fundament.

Som det jo nu er officielt fremme, har jeg efter lang tids overvejelse besluttet at stoppe som formand for ISU ved det kommende repræsentantskabsmøde. Men jeg vil gerne understrege, at det er mig meget magtpåliggende at hjælpe forbundet med at finde en afløser. Jeg håber inderligt, at der et eller andet sted ude i klubberne sidder et medlem, der kunne tænke sig at videreføre arbejdet i ISU. Det er et spændende og inspirerende arbejde. Det er også mit store håb, at der også vil melde sig nogle udvalgsmedlemmer, så udvalget kan blive repræsenteret geografisk bredt. Jeg vil derfor  love den kommende formand, at han/hun hos mig, i så lang en overgangsperiode der er behov for, vil få al den støtte og erfaring, som jeg har høstet gennem det seneste år. Med hensyn til de enkelte udvalgsmedlemmer ser jeg det som noget vigtigt, at vi via et geografisk bredt sammensat udvalg vil få optimale muligheder på alle fronter indenfor ISUs ansvarsområde.  Jeg vil i skrivende stund ikke afvise, at når der melder sig en ny formand, vil jeg seriøst overveje at stille mig til rådighed som udvalgsmedlem, repræsenterende region Midt- og Vestjylland.

Jeg ved at der sidder en masse kompetente medlemmer i klubberne, som er dygtige til at skaffe sponsorater hjem. Kompetencer som vi i forbundet vil kunne få stor gavn af. Så min opfordring her til slut må være – kom nu op af sofaen, der er brug for dig.

Erik Rødsgaard Jensen

Formand for Informations- og Sponsorudvalget 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies