Medlemsindberetning 2015
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 12/10/2015 12:09:53 PM
Category: General
     
Nu er det igen tid til medlemsindberetningen, hvor alle danske idrætsforeninger skal indberette medlemstal til DIF, DGI og Firmaidrættens fælles medlemsportal:
Centralt Forenings Register (CFR).

Medlemstallene for 2015 kan indberettes frem til 31. januar 2016, og det foregår igen på http://www.medlemstal.dk/.
På siden findes udførlig vejledning samt en videoguide, der kan hjælpe i indberetningsprocessen.

Det er som altid vigtigt at der registreres korrekt, så vi får ALLE medlemmer med i optællingen.
Klubberne skal derfor registrere alle de medlemmer, der har været igennem klubben i 2015. Eneste krav er, at personen skal have været betalende medlem i min. 3 måneder. Passive medlemmer tæller således også, hvis de har betalt klubkontingent i 2015 og haft adgang til aktiviteter i klubben.

Ved åbningen af årets medlemsindberetning har alle foreninger modtaget en mail med sit CFR-nummer, som skal bruges til at logge ind på CFR.
I flerstrengede foreninger er det hovedformanden og hovedkasseren, der har modtaget mail fra DIF.
Yderligere oplysninger og information kan findes på http://www.medlemstal.dk/


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies