Referat fra TU’s heldagsmøde den 31. januar 2015 i Idrættens Hus.
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 2/9/2015 4:34:19 PM
Category: Turneringsudvalg, Forside - Udvalg
     

Referat fra TU’s heldagsmøde den 31. januar 2015 i Idrættens Hus.

Deltagere: Chalot Thomsen, TU-formand, Einar Stærk, TU-medlem. Inviterede: Claus Kulmbach, John Busk og Glenn Bernstein.

Afbud fra Teddy Laursen, TU-medlem og Brian Mikkelsen, TU-medlem samt Kirsten Madsen (inviteret)

 

 

Chalot orienterede om mødes formål, som skal udmøntes i et beslutningsforslag til DPF’s heldagsmøde 21. marts 2015

 

 

Pkt. 1: DM i præcisionsskud:

·         Indledende runder i øst og vest – ikke nødvendigvis indendørs.

·        Finaler og evt. mellemrunder i forbindelse med DM i single

·        Nyt tilbud (prøve år), hvor der laves en række for 35-55 årige(senior?)

·        Åben, Kvinder, veteran, junior og senior – 8 eller 16 bedste videre til DM dagen. Alt efter hvor mange tilmeldinger der er.

·         Større reklame for disciplinen – evt. få klubberne til at lave skudkonkurrencer i det daglige (klubmesterskaber?)

·        Man har 2 skudforsøg i indledende runde.

·        Dagslicens i de indledende runder kan købes hvis man ikke har haft licens i 2014 – men der skal købes årslicens i finalerunden

 

·        Afvikling af finalerne: kvartfinaler og evt. mellemrunder i alle rækker starter kl. 09.00. Spillestart for DM i single udsættes til ca. 11.00. Semi og finale efter afslutning af single

·         Der undersøges om indkøb af nye tæpper

·         Uændret eller lidt forhøjet pris for deltagelse

·         Der foretages ændring i klubmappen

 

 

Pkt. 2: Dansk Veteran Cup:

 

·        Der skal laves yderligere reklame for turneringen – tilmelding med datoer ud tidligere. Skal sendes ud til formændene, samt på hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrevet

·        Større puljer

·         Indledende runder i øst og vest spilles over 3 søndage – færre runder flere kampe på dagen

·         Finalerunde skiftevis i øst og vest – ingen mellemrunder

·        Alle 1’etter og evt. alle 2’er til finalerunde afhænger af hvor mange tilmeldinger der kommer.


·        Spillesystem i finalerunden oplyses efter tilmeldingen, højst sandsynligt bliver det en hold kamp hvor man spiller 1 triple/2 double.

·         Faste spilledatoer lægges ind på hjemmesiden

·         Så grøn linje som muligt

·         DVC skal også være et tilbud til DGI spillere

·        Det er muligt at lave Mix-hold med max. 2 klubber, ikke nødvendigvis DPF klubber

·         Der foretages ændring i klubmappen

 

 

Pkt. 3: AL Bank Sommerlandsturnering:

·         Ændringer i divisionerne vil ikke ske i 2015, men vil blive diskuteret på DPF’s heldagsmøde med henblik på ændringer i 2016.

·         Der vil ikke blive spillet på tid i 2015

 

·        DK-rækken: Ingen ændringer i de 3 indledende runder. Aftenkampen bibeholdes i 2015, med henblik på afskaffelse i 2016.

·         Ligeledes bibeholdes antal spillere på 9/10 personer med henblik på ændring i 2016.

 

·        Nr. 1 og 2 går til slutspil som ligeværdige hold, hvor der spilles slutspil i 2 puljer. 2 ettere og 2 toere i hver pulje efter lodtrækning.

 

·        Regionalen: Større puljer, selvom det så vil give en aftenkamp, så man ikke igen og igen møder samme hold. Der har været størst kritik af antal hold i puljerne

·         Stadig mulighed for holdlicens og mix-hold.

·         Ingen ændring af antal spillere på holdet.

·        Slutspillet for regionalen ændres lidt. nr. 1 og 2 i puljerne går ligeværdig videre til slutspillet. Fordeling i puljerne efter lodtrækning, men der skal være 2 ettere og 2 toere i hver pulje. Der skrives i klubmappen præcis hvordan der spilles, når antallet af tilmeldinger kendes.

·        Divisionerne: Der bibeholdes den nuværende struktur i 2015

·         Antal spillere på holdet blev diskuteret – fordele og ulemper ved at gå til 7 mands hold. Uenighed om hvad det ville betyde. Vil kvaliteten blive hævet? Ville stærke klubber dominere rækkerne. Vil der komme flere hold med, så der kan udvides med 3. divisioner?

·         Mindre klubber vil have svært ved at rykke op med 7-mands hold?

·         Forslag om, at der skal spilles play-off kampe mod det hold der bliver nr. 7 i en række mod et hold, hvis dette hold bliver placeret som nr. 3 og nedefter. (Der kan jo blive tale om oprykning af f.eks. nr. 3, hvis de foregående hold allerede har hold i rækken over).

·         Sidste hold skal altid rykke ned. Og det er sundt med udskiftninger i rækkerne, selvom et hold måske ikke klare sig så godt.

 

·        Alle rækker: Der vil allerede i 2015 blive indført mulighed for indskiftning i en kamp af den 10. (i regionalen 8.) spiller – både i triplen og i doublen.


·         Der foretages ændringer i klubmappen og klubberne skal informeres om det nye tiltag.

·         Afvikling af eliten om søndagen pga. dommersituationen? Spillernes ønske er lørdagog det er også TU’s ønske. TDUU må uddanne flere dommere.

 

 

Pkt. 4: Ranglister:

·        I triple rang. Ændres spillesystemet, så det altid er Schweitzer-systemet der spilles efter.

·         Der gives ranglistepoint til alle deltagere. Hvis 24 hold, så fra 24 og ned til 1 point.

 

·        TU og EU er gået i samarbejde om et projekt, der skal bruges til triple ranglisteturneringer, men EU vil melde noget mere præcist ud snarest.

·         I de andre ranglisteformer kan klubber frit vælge de nuværende systemer og Schweizer- systemet.

 

·        TDUU må instruere dommerstaben i dette system, men hjælp fra TU, hvis det kræves. De klubber som ikke kender til spillesystemet får hjælp af TU.

·        TU ønsker og vil ansøge FU om at alle dommerudgifter afholdes af forbundet til alle ranglisteturneringer og klubberne sørger for forplejning.

·        Præmier ønskes forbedret til de enkelte turneringer, hvor ISU kommer ind i billedet.

 

 

Pkt. 5: Oplæg til ny klublicens:

·         Enighed om at det er en god ide. Dog skal antal tildelte licenser være ens for alle klubber (max. 2 licenser pr. klub)

·        Forsøgsordning med klublicens (max. 2 stk. pr. klub) der kan bruges af klubben i SLT – VT og ranglisteturneringerne. I SLT og VT kan den bruges i alle rækker til et hold hvor man kan blive tvunget til at bruge en spiller som ikke har licens, her kan klublicensen bruges i en sæson til den pågældende ikke licenserede spiller, denne spiller skal være medlem af den pågældende klub. I ranglisteturneringer kan den kun benyttes hvisden ikke licenserede spiller er på hold med licensspillere

·        Klublicens skal købes inden sæsonstart. Prisen vil sikkert blive 230 kr.

 

 

Pkt. 6: Vinterturneringen 2015 – 2016

·         Information om turnering skal ud tidligt

 

·        Der har ingen utilfredse tilkendegivelser med spillesystemet i 2014-2015. Alle er glade for at møde forskellige hold i øst og vest pulje

·         Systemet vil blive brugt i 2015-2016 med håb om mange flere hold, når tilmeldingsfristen kommer ud tidligt.

·        Vinterturneringen kæmper mod utrolig mange andre turneringer, som de mange klubber selv arrangere, da vi tror mange spillere vælger de lokale vinterturneringer. 2015-2016 vil måske vise om der på sigt er behov for denne turnering.


·        Prisen for deltagelse blev vendt, samt om der er behov for præmier. Vi vil gerne have ISU med for at skaffe sponsorpræmier og hvis der kunne spares i hallejen kan deltagergebyret nedsættes.

 

·        En stor del af deltagergebyret bruges til halleje og færgerefusion. TU vil anmode alle klubber som har indendørs faciliteter om at tilbyde DPF 1 dags fri leje om året.

·         Reklame for turneringen.

 

 

Pkt. 7: Eventuelt: Beklædning:

·        Gældende for 2015 i AL Bank SLT: Der kræves klubtøj i Elitedivisionen – i alle andre rækker opfordres klubberne kraftigt til også at spille i klubtøj.

·        Alle hold i Elitedivisionen indsender før 1. runde i AL Bank SLT foto af det tøj som holdet spiller i til TDUU. Det gælder alle beklædningsdele af klubtøjet. TDUU formidler oplysninger videre til dommerne.

·        I klubmappen vil TU kraftigt opfordre spillerne til at spille i lukkede sko.

·         Gælder for 2015 til DM: I alle rækker skal der spilles i ensfarvet overdel fra kvartfinalerne. Det vil sige, at spiller en i polo og en anden med jakke, skal de have samme farve. TU har overtrækstrøjer med til DM, hvis der bliver behov for dem. Regnvejrsreglen ang. Beklædning bibeholdes.

·        TU vil kraftigt opfordre alle hold til at spille i ensfarvet overdel fra starten af DM.

·        Forslag om rygnumre på spillerne vandt ikke gehør.

Div. Indkomne forslag:

·        Sanktionsregler ved AL Bank SLT ved udeblivelse, afbud, manglende spillere etc. rettes til, så der er bedre overensstemmelse med de forskellige forhold. Forslag udefra om, at man godt kunne møde op med mindre end 9 spillere blev afvist. Der vil dog altid være force majeure tilfælde, hvor klubben så kontakterTU.

·         Fastlåsning af spillerne i DVC ændres, så de mere følger reglerne i AL Bank SLT og VT.

Andet:

 

·        BU får brug for hjælp til afvikling af den fastsatte landsdelsmesterskab i vest den 16. maj. Der spilles denne dag i en elite- og bredderække. 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies