Henvendelese til kommunerne omkring nedlæggelse af grus arealer
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 9/29/2014 10:39:15 AM
Category: Breddeudvalget, Forside - Udvalg, Forretningsudvalget
     

Dansk Petanque Forbund bliver i stigende grad gjort bekendt med, at petanqueklubber rundt omkring i landet mister deres muligheder for at afvikle turneringer, idet kommunerne nedlægger græsarealer til fordel for f.eks. kunstgræsbaner.


Derfor vil DPF gerne sammen med de berørte klubber i dialog med de pågældende kommuner.

Til brug for dette har vi udformet et brev, der kan tilpasses efter behov, som opfordrer kommunerne til at mødes med os inden de træffer beslutning om at nedlægge petanque egnede arealer.

 Brevet kan læses her...

Hvis din klub står overfor denne udfordring, vil vi derfor opfordre jer til at kontakte DPF, så vi kan samarbejde om kontakt til jeres kommune.

På vegne af DPF bestyrelsen


Lars Lloyd/Glenn Bernstein 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies