BU Informerer
Organisation: DPF - CMS
Published by: GB
Date: 3/24/2014 11:24:54 AM
Category: Breddeudvalget, Forside - Udvalg
     

Nyt fra Breddeudvalgsformanden                                                                 

                                                                                                             Holbæk, d. 23.3.2014.

 

Kære formand/spilleudvalg i klubberne.

På det årlige repræsentantskabsmøde den 15. marts 2014, blev jeg valgt som breddeudvalgsformand.

Først vil jeg gerne takke for valget. Men valget har I givet mig et mandat til at vise, at jeg kan gøre en forskel og jeg vil arbejde for at bredden får nogle gode tilbud og aktiviteter til gavn for DPF, jeres klub og medlemmerne.

I mit oplæg til kandidatur til breddeudvalgsformand var mit mål at få rigtig mange spillere ud og spille pétanque, specielt dem som går i klubben og aldrig har været til en turnering og derfor er gået glip af den spænding og det sociale samvær med andre, som pétanque giver.

Jeg arbejder på 3 nye aktiviteter, hvor to af dem gerne skulle starte op i 2014 hvis bestyrelsen godkender dem.

Kort fortalt bliver en af aktiviteterne en ny turnering, som får navnet Nine to Five (9 til 5) en turnering som spilles på hverdage og henvender sig til alle breddespillere, som ikke er arbejdsramt. Mere herom senere.

En anden aktivitet bliver et regionalt mesterskab over en dag for alle breddespillere. Jeg vil lave 3 til 4 regioner og i hver region spilles der doubler eller tripler. Når dagen er omme, har vi fundet nummer 1-2-3, som alle får en medalje og en pokal til klubben.

Aktivitet tre kan desværre først starte i 2015, da overdragelsen af formandsposten ligger for tæt på sæsonstart, men mine tanker går på at lave en pointjagt for breddespillere over hele året, jo flere point man får ved deltagelse i stævner, jo større er chance for at få andel i den præmiesum, som fordeles blandt årets deltagere.

Det er en stor mundfuld, som jeg er i gang med, og da der ikke blev valgt nogle udvalgsmedlemmer på Repræsentantskabsmødet, grundet af ændring af valgproceduren, står jeg helt alene med at løse disse opgaver. Derfor håber jeg, at jeg kan få et godt samarbejde med jeres klub, og med en eller flere personer i jeres klub, som jeg kontakter op til start og når det hele løber af stablen.

Det som kan komme på tale omkring samarbejdet er f.eks. lån af baner samt frivillige personer, som vil være hjælpe med spilleledelsen ved regionalmesterskaberne og andre små opgaver. Dette beskrives senere mere præcist.

Med håb om at I bakker op om de nye tiltag, hvor mange nye samt gamle petanquespillere kommer ud at spille, ønsker jeg jer et godt petanque år for bredden.

Hvis I har spørgsmål eller andre ideer og tanker, som kan aktivere bredden, er i velkommen til at skrive til mig på min mail: glennbernstein@webspeed.dk eller ringe på telefon nr. 40 85 60 48.

Når aktiviteterne påbegyndes vil I blive orienteret direkte eller via DPF`s hjemmeside.

 

Mange hilsner

Glenn Bernstein

Breddeudvalgsformand i DPF 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies