Der gives dispensation for brug af juniorkugler for spillere indtil 14 år i Sommerlandsturneringen og til Danmarksmesterskaberne.

Juniorkuglerne skal være af godkendt fabrikat, og afstand for udkast af målkugle skal overholde 6-10 meter reglerne.

Årsagen er formuleringen i de internationale regler, om at juniorkugler kun må bruges i rene juniorturneringer og kun af spillere indtil 11 år.

I Danmark har vi kun sådanne turneringer i meget begrænset omfang, og vores juniorer skal for at udvikle deres spil og spillelyst nødvendigvis deltage i turneringer sammen med voksne på rimelige vilkår. 

Hvis juniorerne deltager i øvrige turneringer, sker det på lige vilkår med seniorspillere hvad angår kuglestørrelse og længde på udkast af gris.

Dommerudvalget.